از گوشه های دستگاه همایون

پیشنهاد آوا موزیک

معرفی دستگاه “همایون “

معرفی دستگاه همایون

دستگاه همایون با حالت محزون و اسرار آمیز خود گوشه های متعددی دارد

دستگاه “همایون” منحصر به فردترین دستگاه موسیقی ایرانی است. دستگاه همایون از نظر فواصل، دانگ اولش به دستگاه شور نزدیک است و از طریق گوشه های دیگرش امکان پرده گردانی به دستگاه های نوا، سه گاه و چهارگاه را نیز فراهم می کند.

آواز شوشتری و آواز بیات اصفهان نیز از ملحقات این دستگاه به شمار می آیند. از دیگر گوشه های مهم این دستگاه می توان به گوشهٔ «بیداد» اشاره کرد.