از گوشه های دستگاه همایون

معرفی دستگاه “همایون “

معرفی دستگاه همایون

دستگاه همایون با حالت محزون و اسرار آمیز خود گوشه های متعددی دارد

دستگاه “همایون” منحصر به فردترین دستگاه موسیقی ایرانی است. دستگاه همایون از نظر فواصل، دانگ اولش به دستگاه شور نزدیک است و از طریق گوشه های دیگرش امکان پرده گردانی به دستگاه های نوا، سه گاه و چهارگاه را نیز فراهم می کند.

آواز شوشتری و آواز بیات اصفهان نیز از ملحقات این دستگاه به شمار می آیند. از دیگر گوشه های مهم این دستگاه می توان به گوشهٔ «بیداد» اشاره کرد.


دانلود آهنگ انفرادی حمید هیراد ( ویژه )